Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,   

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00  dzieci


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Niedziela, 26 lutego 2017


VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».                                        Mt 6, 24-34

„Finał Światowych Dni Młodzieży w Gdyni” – Plac Grunwaldzki. (fot. ks. Andrzej Molenda)

Oratorium „Miłosierdzie Boże dla świata” połączone z drogą krzyżową ulicami naszego miasta. (fot. ks. Piotr Zygmunt)

Rozmowa Katolickiej Agencji Informacyjnej.

ks. prof. Bramorski: nie każdy musi być teologiem, ważne, by był człowiekiem wiary

Zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawiamy

w każdą środę. Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.  Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.

Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialny wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (fot. ks. Andrzej Molenda)

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Grupa charytatywna

ks. Zbigniew Kotłowski

MOŻESZ OTRZYMAĆ POMOCStrona_gowna_files/waz%CC%87ne%20telefony.pdf

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

rozpoczyna zapisy do pierwszej klasy.

Szkołę charakteryzuje wysoki poziom kształcenia,

opartego o wartości chrześcijańskie.


Informujemy, że od września 2017 r. siedziba szkoły

będzie się mieścić na Płycie Redłowskiej przy ul. K. Tetmajera 65.

W ostatnim czasie została odnowiona kaplica św. Antoniego

przy bocznym wejściu do górnego kościoła.

Św. Antoniego Padewskiego prosimy o pomoc nie tylko wtedy,

gdy zgubi się nam portfel czy klucze, ale również wtedy,

gdy gubią się w życiu sprawy o wiele cenniejsze,

takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja.

Przez jego potężne orędownictwo możemy

wypraszać u Pana Boga łaski dla nas i naszych bliskich.

Zachęcamy zatem do modlitwy w kaplicy św. Antoniego
i zapalenia światełka jako znaku naszej ufności.

Bierzmowanie


W środę 15 marca o godz. 18.00  ks. bp Zbigniew Zieliński

udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Z tej racji zapraszamy na spotkanie rodziców kandydatów

do bierzmowania w niedzielę 26 lutego po Mszy św. o godz. 9.30.

O małżeństwie w Gdyni.

W Kolegium Teologicznym rozpoczął się kurs dla narzeczonych

"Radość miłości".

JUSTYNA LIPTAK /FOTO GOŚĆ

Gdyńskie Centrum Filmowe

17 lutego – 2 marca

godzina 10:15, 15:50

INTENCJE NA POSZCZEGÓLNE DNI

 

26 lutego 2017 r., VIII Niedziela Zwykła

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Patron dnia: Matka Boża, Królowa Polski

Intencja: Modlitwa za Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwości.

 

27 lutego 2017 r., Poniedziałek

Patron dnia: św. Jan Paweł II

Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy

i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości.

 

28 lutego 2017 r., Wtorek

Patron dnia: św. Stanisław Papczyński

Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, katechetów, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów,

i w ten sposób przyczyniali się do budowania zdrowej, silnej moralnie rodziny

i Ojczyzny.

 

1 marca 2017 r., Środa Popielcowa

Patron dnia: św. Jan Chrzciciel

Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się  demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.

 

2 marca 2017 r., Czwartek

Patron dnia: bł. Bronisław Markiewicz

Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego

i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.

 

7 marca 2017 r., Piątek

Patron dnia: św. Maksymilian Kolbe

Intencja: Modlitwa za bractwa, ruchy, grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.

 

4 marca 2017 r., Sobota

Patroni dnia: św. Kazimierza, Królewicza i bł. Karolina Kózkówna

Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas

I Komunii Świętej i bierzmowania.


Czterdziestogodzinne nabożeństwo

Nabożeństwo czterdziestogodzinne jest ekspiacją za grzechy

i prośbą o łaskę nawrócenia

w zbliżającym się czasie Wielkiego Postu.

Dziś po Mszy św. o godz. 12.00

adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele,
a w poniedziałek i we wtorek po Mszy Św.

od godz. 8.15 do godz.18.00.

Wielki Post

W Środę Popielcową, 1 marca rozpoczynamy Wielki Post.
Jest to święty czas, w którym Chrystus woła do nas:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

W tym dniu Msze św. z posypaniem głów popiołem 
będą sprawowane 
w dolnym kościele o godz. 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.30, 11.00, 
a w górnym kościele o godz.16.30, 18.00  i 19.30. 
W tym dniu obowiązuje  post ścisły,
od którego nie ma żadnej dyspensy.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Spotkania wspólnoty Żywego Różańca

od marca będą odbywały się w pierwsze soboty miesiąca

o godz. 8.15 w łączności z nabożeństwem wynagradzającym
do Niepokalanego Serca Maryi i wymianą tajemnic różańcowych.

Comiesięczne nabożeństwo dla Wspólnoty

III Zakonu Św. Franciszka

odbędzie się w niedzielę 26 lutego o godz. 15.00.

Nabożeństwa Wielkopostne
W czasie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali

odprawiane będzie w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30. Kazania Pasyjne wygłosi Ks. Zbigniew Kotłowski.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane
są w piątki o godz. 15.30 dla dorosłych,

a o 17.15 dla dzieci w dolnym kościele.

Dodatkowo dla osób dłużej pracujących

oraz dla młodzieży i studentów nabożeństwo Drogi Krzyżowej

w górnym kościele po Mszy św. o godz. 18.00.


Dni Eucharystyczne

W I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 16.30
adoracja Najświętszego Sakramentu ku czci Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie zapraszamy
na spotkanie parafialnej grupy charytatywnej w salce pod plebanią.
W I piątek pamiętajmy o Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
a w I sobotę Niepokalanemu Sercu Maryi,
o które prosiła Matka Boża w Fatimie.
Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Odwiedziny chorych
Księża odwiedzą chorych w sobotę z posługą Komunii św.
Ks. Prałat Henryk w piątek, a Ks. Piotr w czwartek i sobotę.
Nowe zgłoszenia przyjmujemy
w biurze parafialnym.