Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia 2019 r.w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy

w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 26 września 2021

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

                                            Mk 9, 38-43. 45. 47-48


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Studia w Kolegium Teologicznym w Gdyni


Wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje

do nauczania katechezy w szkołach, a także osoby,

którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną

serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów
w naszym Kolegium Teologicznym.


Szczegółowe informacje można uzyskać

u Ks. Krzysztofa Drewsa

oraz na stronie internetowej Kolegium.


Szkoła Biblijna

Rozpoczęliśmy zapisy na dwuletni kurs

z zakresu Pisma Świętego
w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej.

Zajęcia będą odbywać się we wtorkowe wieczory

w auli Kolegium Teologicznego w naszej parafii.

Szczegółowe informacje na plakatach

i na stronie internetowej

www.szkolabiblijna.gda.pl


Zapisy dzieci i młodzieży na katechezę sakramentalną

Pierwsze spotkanie kandydatów oraz ich rodziców

w niedzielę 26 września w dolnym kościele:

dla młodzieży o godz. 10.00, a dla dzieci o godz. 12.00.

 


Krąg Biblijny

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego, które odbywają się

w piątki po Mszy św. wieczornej, w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie i rozważanie

niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.

Chór parafialny

Po wakacjach rozpoczyna swoją pracę

nasz parafialny chór kameralny.

Pierwsze spotkanie w czwartek 12 września o godz. 18.45

w salce pod plebanią.


Zapraszamy chętnych do włączenia się

w piękno chóralnego śpiewu ku chwale Bożej.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Po wakacyjnej przerwie wznawia spotkania

wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Jezus pragnie byśmy wszyscy uświadomili sobie

potrzebę wyjścia na drogę świętości z Matką Bożą.

Spotkania odbywają się w każdą środę po mszy św.

w salce przy biurze parafialnym.

Zapraszamy

Remont belki gzymsowej

Kurs dla narzeczonych

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy kurs dla narzeczonych

„Radość miłości”.

Spotkania dla narzeczonych odbywają się

w czwartki o godz. 18.00 w auli akademickiej.

Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, od godz. 17.15,

w sekretariacie Kolegium Teologicznego.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczną się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.


Chór Prymasowski z Katedry Gnieźnieńskiej

W niedzielę 26 września,

podczas Mszy św. o godz. 11.00,

gościmy  w  naszym  kościele 

Chór Prymasowski Bazyliki Katedralnej w  Gnieźnie.

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

podczas pobytu w naszj parafii w dniach 18-19.04.1953 r.

Reprodukcje zdjęć z archiwum parafii.

W niedzielę 26 września,

o godz. 14.30 odbędzie się comiesięczne nabożeństwo 
dla Wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka.


Nowenna do Świętego Franciszka

Od soboty 25.09 trwa nowenna do Świętego Franciszka.
W dni powszednie po Mszy Św. o godz. 8.15,

w piątek po Drodze Krzyżowej,

a w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Nabożeństwa różańcowe

Październik to miesiąc Różańca Świętego.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą odprawiane codziennie  godz.17.15.

Dzieci zapraszamy na różaniec

w niedzielę o godz. 12.00

i w środy o godz. 17.30 w dolnym  kościele.

Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.


Dni Eucharystyczne


W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa 9. pierwszych piątków miesiąca,

z którym związane są szczególne łaski Serca Jezusowego.

Straż Honorową NSPJ zapraszamy

na Msze św. o godz. 16.30 lub 18.00.


Natomiast w I sobotę pragniemy wynagrodzić

Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.

Spotkanie ministrantów

Wszystkich ministrantów oraz tych,

którzy chcą dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza

zarówno dzieci, jak i dorosłych

zapraszamy w niedzielę 3 października na Mszę Świętą o godz. 12:00

oraz na spotkanie po Mszy św. w kawiarence przy dolnym kościele.

Odwiedziny chorych

Księża odwiedzą chorych

w ustalonych terminach.

Nowe zgłoszenia przyjmujemy

w biurze parafialnym.