Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,

            19.30,

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Niedziela, 14 października 2018

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Informacja o remontach w naszym kościele

w programie „Czas Gdyni” w TVP Gdańsk.

(min 7:55 - 9:50)

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

rozpoczynamy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI

KOŚCIOŁA PW. NSPJ W GDYNI

OBJĘTE ZOSTAŁY DOTACJĄ

Z BUDŻETU MIASTA GDYNI

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa po remoncie elewacji // fot. Karol Stańczak

Pracom restauratorskim w kościele poddano tynki elewacyjne powyżej parteru.

Tynki te to tak zwana „cyklina”, czyli grubowarstwowy tynk z kamykami

o powierzchni zdrapywanej po lekkim stwardnieniu, co daje efekt bardzo porowatej płaszczyzny. Na elewacji zastosowano tynki w kolorze szarym i grafitowym,

podkreślając różnymi kolorami elementy konstrukcji budynku.

Prace konserwatorskie polegały tu na oczyszczeniu tynków, miejscowym ich uzupełnieniu oraz ujednoliceniu kolorów w obrębie tych samych elementów.

Nowe oblicza gdyńskich zabytków 7.10.2017r.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


Przypominamy, że tematem

obecnego roku duszpasterskiego są słowa:


„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» 

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».        Mk 10, 17-30

Krąg Biblijny


Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,

w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Chór parafialny


Po wakacjach rozpoczął swoją pracę nasz parafialny chór kameralny. Spotkanie we wtorek o godz. 18.45 w salce pod plebanią.

Zapraszamy chętnych do włączenia się w piękno chóralnego śpiewu

ku chwale Bożej.

Katechumenat dorosłych


Obecny rok duszpasterski przeżywamy w Kościele w Polsce

pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Konkretnym owocem tego roku będzie ustanowienie

w naszej parafii Katechumenatu Dorosłych.


Jego celem jest przygotowanie dorosłych kandydatów

do sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Zajęcia odbywać się będą w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.

O Tygodniu Wychowania i po prostu o wychowaniu młodych:

Alicja Samolewicz Jeglicka oraz jej gość

ks. prof. Jacek Bramorski, rektor Kolegium Teologicznego w Gdyni.


Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich


Po wakacyjnej przerwie Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich wznawia cotygodniowe spotkania,

które odbywają się w każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 18.00

w biurze parafialnym.


Zapraszamy do wspólnego wzrastania

z Maryją ku Chrystusowi.

Kurs przedmałżeński

Po wakacyjnej przerwie rozpoczął się kurs dla narzeczonych

pod hasłem „Radość miłości”.

Wykłady są organizowane w cyklu czterotygodniowym,

w czwartki o godz. 18.00 w auli akademickiej.

Zapisy pół godziny przed spotkaniem

w sekretariacie Kolegium Teologicznego.

RODZICIELSKIE

OŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE


Kolejny rok przy  naszej parafii działa

Bractwo św. Pawła – Katolicka Formacja Mężczyzn.


Spotkania odbywają są raz w tygodniu,
w czwartki na Mszy Świętej o godz. 18.00,

a następnie w salce nr 10 dzielenie się Słowem Bożym i dyskusja.


Serdecznie zapraszamy.


Prace remontowe w naszym kościele


Udało się pomyślnie zakończyć kolejny etap remontu naszego kościoła. Odrestaurowano okna witrażowe, nawę boczną

oraz sklepienie nad chórem w górnym kościele.

Ponadto naprawiono mur przy schodach wejściowych do kościoła.


Pozostają do zapłacenia rachunki za wspomniane prace.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim,

którym leży na sercu piękno naszej świątyni.


Nabożeństwa różańcowe


Październik to miesiąc Różańca Świętego.

Zachęcamy do udziału
w nabożeństwach różańcowych,

które będą odprawiane codziennie
o godz.17.15.


Dzieci zapraszamy na różaniec

w niedzielę o godz. 12.00 i w środy o godz. 17.30 w dolnym  kościele.


Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej


Kolegium Teologiczne działające przy naszej parafii

organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej

w dniach od 23 do 29 marca 2019 roku.


Szczegóły u ks. Krzysztofa Drewsa lub w biurze parafialnym. 


Szkoła Biblijna


Po wakacyjnej przerwie Kolegium Teologiczne

działające przy naszej parafii

zaprasza do auli akademickiej na:


Szkołę Biblijną we wtorki o godz. 18.30,

a w środy na Szkołę Biblijną - Plus, z rozszerzeniem
o wykłady teologiczne,

również o godz. 18.30.


Szczegóły na stronie internetowej Kolegium. 

W naszej parafii od sierpnia posługę rozpoczęły

nowe siostry Nazaretanki:

  1. s.przełożona,

Monika Siarka

s. Immaculata Cybula, zakrystianka

s. Renata Dmoch, katechetka


Msze św. w dolnym kościele


Od poniedziałku, 1 października Msze św.

w tygodniu sprawowane będą

w dolnym kościele.

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka,

na zakończenie różańca odmawiamy modlitwę

przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła w intencji Kościoła. 

Modlitwa do świętego Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Czuwanie Fatimskie

W sobotę 13 października czuwanie fatimskie

rozpocznie się  różańcem po Mszy św. o godz.16.30,

a zakończy o godz. 20.00 procesją i Mszą św.

ku czci Matki Bożej


Wypominki za zmarłych

W kancelarii parafialnej można składać Wypominki za zmarłych,
które będą wyczytywane w dni powszednie od 5 do 13 listopada, podczas Mszy św. o godz. 8.15 i 16.30

sprawowanych w intencji poleconych naszej modlitwie.

Bardzo prosimy o czytelne wypisanie imion

swoich bliskich zmarłych.

XVIII Dzień Papieski


Promieniowanie Ojcostwa

- pod takim hasłem

w niedzielę, 14 października,

obchodzimy XVIII Dzień Papieski,

który wpisuje się w 40. rocznicę wyboru

Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

oraz w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Natomiast ofiarą złożoną dzisiaj na tacę

wspieramy budowę kościołów papieskich w naszej diecezji.

Gdyńska procesja różańcowa


Z okazji dnia papieskiego zapraszamy w niedzielę 14 X

do udziału w gdyńskiej procesji różańcowej

z relikwiami Św. Jana Pawła II.


Zgromadzimy się o godz. 16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży,

na placu nieopodal Urzędu Miasta.

Skąd procesjonalnie przejdziemy w stronę Gdyńskiej Kolegiaty.

Sympozjum Papieskie


Kolegium Teologiczne razem z Klubem Myśli Jana Pawła II

organizuje 17 października papieskie sympozjum naukowe.


O godz. 16.30 Msza Święta dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II, następnie w auli akademickiej wykłady poświęcone tematyce ojcostwa. 

Archidiecezjalne spotkanie Kół Żywego Różańca

Archidiecezjalne spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie się
w kościele pw. Św. Elżbiety w Gdańsku (Księża Pallotyni) przy
ul. Elżbietańskiej 1 w sobotę 20 października 2018, o godz. 10.00.