Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 24 października 2021

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

                                                            Mk 10, 46b-52


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.

Wspólnota akademicka

W czwartki o godz. 20:00 w dolnym kościele odbywają się spotkania powstającej w naszej parafii wspólnoty akademickiej.

Zapraszamy młodych dorosłych:

zarówno studentów, jak i pracujących.


Nabożeństwa różańcowe

Październik to miesiąc Różańca Świętego.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą odprawiane codziennie  godz.17.15.

Dzieci zapraszamy na różaniec

w niedzielę o godz. 12.00

i w środy o godz. 17.30 w dolnym  kościele.

Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.


Niebezpieczeństwo profanacji naszego kościoła

W ostatnim okresie nasiliły się działania mające charakter profanacji oraz zagrażające bezpieczeństwu wiernych.

Prawie każdego dnia pewien człowiek załatwia potrzeby fizjologiczne wewnątrz kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Robi to celowo i złośliwie, z coraz większą zuchwałością.

Ponadto straszy wiernych i okrada skarbonki.

Problem był zgłaszany służbom porządkowym.


Aby zabezpieczyć świątynię przed profanacją jesteśmy zmuszeni czasowo zamykać ją w godzinach, gdy nie są sprawowane nabożeństwa. Otwarty będzie jedynie przedsionek, aby umożliwić nawiedzenie kościoła i krótką modlitwę.

Podjęliśmy taką decyzję z bólem serca i prosimy o zrozumienie.


Wypominki za zmarłych

W kancelarii parafialnej można składać Wypominki za zmarłych, które będą wyczytywane w dni powszednie od 3 do 12 listopada, podczas Mszy św. o godz. 8.15 i 16.30 sprawowanych w intencji poleconych naszej modlitwie.

Bardzo prosimy o czytelne wypisanie imion swoich bliskich.


Tydzień Misyjny

W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Misyjny,

który rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Pamiętajmy w modlitwie o misjonarzach, zwłaszcza o pochodzącej

z naszej parafii świeckiej misjonarce – Pani Oktawii,

która pracuje w Kazachstanie.

Za ofiary złożone na cele misyjne

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Synod o synodalności

Papież Franciszek zwołuje na październik 2022 r.

kolejny Synod Biskupów poświęcony synodalności Kościoła.

Jego temat to:
„Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”.
Ojciec Święty pragnie, aby wspomniany Synod obejmował cały Kościół i zaprasza do uczestnictwa w nim wszystkich wiernych – także na poziomie parafii i diecezji.

Ten wstępny etap synodu rozpoczyna się w tym miesiącu. Ogarniamy to wielkie dzieło modlitwą i zapraszamy do udziału. Bliższe informacje na stronie internetowej naszej parafii

i w kolejnych numerach „Rozrusznika”.

Rocznica poświęcenia naszego kościoła

W sobotę 30 października przypada

rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego.

Znakiem konsekracji są zapalone świece umieszczone

w miejscach namaszczenia, tzw. zacheuszki.

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich żyjących i zmarłych fundatorach i budowniczych naszej świątyni.

Czujmy się odpowiedzialni za to święte miejsce,

w którym Pan Bóg udziela nam swoich łask.