Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 14 listopada 2021

I NIEDZIELA ADWENTU

ezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

                                                        Łk 21, 25-28. 34-3Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.

Wspólnota akademicka

W czwartki o godz. 20:00 w dolnym kościele odbywają się spotkania powstającej w naszej parafii wspólnoty akademickiej.

Zapraszamy młodych dorosłych:

zarówno studentów, jak i pracujących.


Niebezpieczeństwo profanacji naszego kościoła

W ostatnim okresie nasiliły się działania mające charakter profanacji oraz zagrażające bezpieczeństwu wiernych.

Prawie każdego dnia pewien człowiek załatwia potrzeby fizjologiczne wewnątrz kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Robi to celowo i złośliwie, z coraz większą zuchwałością.

Ponadto straszy wiernych i okrada skarbonki.

Problem był zgłaszany służbom porządkowym.


Aby zabezpieczyć świątynię przed profanacją jesteśmy zmuszeni czasowo zamykać ją w godzinach, gdy nie są sprawowane nabożeństwa. Otwarty będzie jedynie przedsionek, aby umożliwić nawiedzenie kościoła i krótką modlitwę.

Podjęliśmy taką decyzję z bólem serca i prosimy o zrozumienie.


Od Adwentu rozpoczyna się w Kościele 
nowy rok liturgiczno-duszpasterski. 
Zgodnie z programem ogólnopolskim, kontynuujemy naszą wspólnotową refleksję nad tajemnicą Eucharystii,
która „daje życie”.
Temat obecnego roku duszpasterskiego: 
„Posłani w pokoju Chrystusa”. 
W tych trudnych i niespokojnych czasach, 
umocnieni Eucharystią, bądźmy „posłańcami” Chrystusowego pokoju w naszych rodzinach i środowiskach.


Od Adwentu rozpoczyna się w Kościele

nowy rok liturgiczno-duszpasterski.

Zgodnie z programem ogólnopolskim, kontynuujemy naszą wspólnotową refleksję nad tajemnicą Eucharystii,

która „daje życie”.

Temat obecnego roku duszpasterskiego:

„Posłani w pokoju Chrystusa”.

W tych trudnych i niespokojnych czasach,

umocnieni Eucharystią, bądźmy „posłańcami” Chrystusowego pokoju w naszych rodzinach i środowiskach.

Synod o synodalności

Papież Franciszek zwołuje na październik 2022 r.

kolejny Synod Biskupów poświęcony synodalności Kościoła.

Jego temat to:
„Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”.
Ojciec Święty pragnie, aby wspomniany Synod obejmował cały Kościół i zaprasza do uczestnictwa w nim wszystkich wiernych – także na poziomie parafii i diecezji.

Ten wstępny etap synodu rozpoczyna się w tym miesiącu. Ogarniamy to wielkie dzieło modlitwą i zapraszamy do udziału. Bliższe informacje na stronie internetowej naszej parafii

i w kolejnych numerach „Rozrusznika”.Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

zaprasza do udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych,

które odbędzie się w dniach od 27 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 w Turynie.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej.


Nabór do Przedszkola u OO. Jezuitów

Punkt Opieki Przedszkolnej „Drużyna Kostki”

znajdujący się przy parafii św. Stanisława Kostki

przy ul. Tatarzańskie w Gdyni

ogłasza nabór dzieci w wieku 3-5 lat.

Więcej szczegółów na plakacie.

Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom

Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła można nabyć świece
Caritas małe w cenie 6 zł., a duże w cenie 16 zł.

Płomień tej świecy na wigilijnym stole symbolizuje potrzebujące dziecko, któremu pragniemy przyjść z pomocą.

W tygodniu świece można nabyć w biurze parafialnym.


Kalendarze parafialne na rok 2022

można nabyć przy wyjściu z kościoła

oraz w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Koszt 20 zł.
Jest to „cegiełka” na prace remontowe w naszym kościele. Dotychczasowe rezultaty tych prac dokumentują fotografie

zawarte w kalendarzu.

Za wsparcie tej inicjatywy

składamy serdeczne
Bóg zapłać!

Profanacja Figury Matki Bożej

Ze smutkiem informujemy, że w niedzielę 14.11

dokonano profanacji figury Matki Bożej Niepokalanej,

która znajduje się pod wieżą naszego kościoła.

Figura została rozbita przez nieznanego sprawcę.


Adwent i Roraty
Rozpoczynamy Adwent, który jest okresem oczekiwania 
na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów 
oraz przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przeżyjmy ten czas, 
umacniając  naszą wiarę poprzez uczestnictwo w Roratach, 
które będą odprawiane o godz. 6.00 rano. 
Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty o godz. 18.00 
(od poniedziałku do piątku).


Adwent i Roraty

Rozpoczynamy Adwent, który jest okresem oczekiwania

na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów

oraz przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przeżyjmy ten czas,

umacniając  naszą wiarę poprzez uczestnictwo w Roratach,

które będą odprawiane o godz. 6.00 rano.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty o godz. 18.00

(od poniedziałku do piątku).


Zbiórka żywności

Parafialna Grupa Caritas jak co roku zachęca do włączenia się
w świąteczną zbiórkę żywności dla osób potrzebujących.

Paczki z trwałą żywnością i środkami czystości

prosimy przynosić do zakrystii lub do biura parafialnego.


Dni Eucharystyczne

W I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 16.30 Godzina Święta -  adoracja Najświętszego Sakramentu ku czci Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie parafialnej grupy charytatywnej w salce pod plebanią. W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca, z którym związane są szczególne łaski Serca Jezusowego.  Wspólnotę Straży Honorowej NSPJ zapraszamy na Msze św. o godz. 16.30 lub 18.00. Natomiast w I sobotę pragniemy wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. w tej intencji o godz. 8.00. Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.

W uroczystość Chrystusa Króla swoje święto patronalne obchodziło Gdańskie Seminarium Duchowne.

Z tej okazji dzisiaj przeżywamy w naszej parafii niedzielę seminaryjną, podczas której szczególnie modlimy się w intencji powołanych do kapłaństwa, wspierając także materialnie naszą diecezjalną uczelnię.

Za złożone dziś na ten cel ofiary składamy  „Bóg zapłać”.