Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

8 grudnia 2019


NIEPOKALANE POCZĘCIE

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uroczystość

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.        Łk 1, 26-38
Kalendarze parafialne

są do nabycia w zakrystii i biurze parafialnym.

Koszt - 20 zł.

Jest to „cegiełka” na prace remontowe w naszym kościele.

Za wsparcie tej inicjatywy składamy serdeczne Bóg zapłać!


Intencje Mszy św.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich -

- żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne na przyszły rok przyjmujemy
w kancelarii parafialnej.


Temat nowego roku liturgicznego


Od Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.

Tematem naszej refleksji i działań duszpasterskich

będzie wezwanie:

„Eucharystia daje życie”.


Pragniemy odnowić i umocnić w nas wiarę

w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa

w Najświętszym Sakramencie.


Okazją do tego będą krótkie katechezy

na temat Eucharystii wygłaszane

w każdą niedzielę przed sumą o godzinie 11.00
oraz przed Mszą Św. akademicką o godz. 19.30.Adwent i Roraty

Rozpoczynamy Adwent, 
który jest okresem przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego oraz oczekiwania 
powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. 
Przeżyjmy ten czas, umacniając  naszą wiarę 
poprzez uczestnictwo  w Roratach, 
które będą odprawiane  o godz. 6.00 rano. 
Dzieci zapraszamy na Roraty 
we wtorki i w czwartki o godz. 18.00.


Adwent i Roraty


Rozpoczynamy Adwent,

który jest okresem przygotowania do uroczystości

Narodzenia Pańskiego oraz oczekiwania

powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów.

Przeżyjmy ten czas, umacniając  naszą wiarę

poprzez uczestnictwo  w Roratach,

które będą odprawiane  o godz. 6.00 rano.

Dzieci zapraszamy na Roraty

we wtorki i w czwartki o godz. 18.00.

Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom
Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła można nabyć świece 
Caritas w cenie 6 zł.  Płomień tej świecy na wigilijnym stole 
symbolizuje potrzebujące dziecko,
któremu pragniemy przyjść z pomocą.
W tygodniu świece można nabyć w biurze parafialnym.

Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom

Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła można nabyć świece
Caritas w cenie 6 zł.  Płomień tej świecy na wigilijnym stole

symbolizuje potrzebujące dziecko,

któremu pragniemy przyjść z pomocą.

W tygodniu świece można nabyć w biurze parafialnym.

Zbiórka żywności
Parafialna Grupa Caritas jak co roku zachęca do włączenia się 
w świąteczną zbiórkę żywności. Paczki z trwałą żywnością i środkami czystości prosimy przynosić do zakrystii lub do biura parafialnego.

Zbiórka żywności

Parafialna Grupa Caritas jak co roku zachęca do włączenia się
w świąteczną zbiórkę żywności. Paczki z trwałą żywnością i środkami czystości prosimy przynosić do zakrystii lub do biura parafialnego.

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Godzina warta życia


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Akademia Rodziny

Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które pragną pogłębić swoje życie duchowe i więź miłości. Od 29 września kontynuować będzie w naszej parafii swoją działalność Akademia Rodziny, której celem jest wspieranie rozwoju małżeństw i rodzin katolickich.


Młode małżeństwo do 10 lat stażu małżeńskiego może wziąć udział w Akademii Rodziny, małżeństwo sakramentalne i nie w kryzysie, ponieważ odwołujemy się do nauki Kościoła Katolickiego i są to zajęcia rozwojowe i na nich nie możemy prowadzić terapii.

Zajęcia  (wykład i warsztat) odbywają się w parafii NSPJ w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, w godzinach 10:00 - 15:00. Dzieci mają osobne zajęcia i opiekę w innej sali. W cyklu spotkań uczestniczy maksymalnie 7-8 małżeństw. 

 

Tematy i daty spotkań: 

29.09.2019 r. Poznawanie siebie a szczęście

27.10.2019 r. Wpływ dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne

24.11.2019 r. Wartości i normy w życiu małżeńskim i rodzinnym

15.12.2019 r. Relacje interpersonalne - droga ku zrozumieniu

26.01.2020 r. Etyka życia małżeńskiego

23.02.2020 r. Duchowość małżeńska 

29.03.2020 r. Zarządzanie sobą w czasie

26.04.2020 r. Sytuacje trudne w życiu małżeńskim i rodzinnym

31.05.2020 r. Wychowanie - Iwona Kałdońska

14.06.2020 r. Małżeństwo i rodzina a inne wspólnoty w Kościele

Kontakt: Joanna Demczyna

jdemczyna@gmail.com,

tel. 509 366 092

    „ ...Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest pomocnicza. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

    Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno...”

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


Kolejny rok przy  naszej parafii działa

Bractwo św. Pawła – Katolicka Formacja Mężczyzn.


Spotkania odbywają są raz w tygodniu,
w czwartki na Mszy Świętej o godz. 18.00,

a następnie w salce nr 10 dzielenie się Słowem Bożym i dyskusja.


Serdecznie zapraszamy.

Spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,

w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

fot. ks. Piotr Zygmunt

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

K o m u n i k a t

o terminie bierzmowania dla dorosłych            Wydział Duszpasterski Kurii przypomina,

że najbliższe bierzmowanie dla dorosłych, głównie dla narzeczonych,

odbędzie się we wtorek, 10 grudnia br. o godz. 17.30

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.

            Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani

i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w kartę do bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.

XX Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Tradycyjnie, w drugą niedzielę okresu Adwentu, 
z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony 
Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Możemy włączyć się w to ważne dzieło, 
składając ofiary do puszek przy wyjściu z kościoła.

XX Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie


Tradycyjnie, w drugą niedzielę okresu Adwentu,

z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Możemy włączyć się w to ważne dzieło,

składając ofiary do puszek przy wyjściu z kościoła.

Instytut kultury Chrześcijańskiej

Instytut Kultury Chrześcijańskiej zaprasza do auli akademickiej

na wykład z teologii biblijnej, na temat: „Podróże Świętego Pawła”, który wygłosi pani prof. Barbara Strzałkowska z UKSW
w Warszawie, w  środę, 11 grudnia o godz. 18.30.

Czuwanie Fatimskie

W piątek 13 grudnia czuwanie fatimskie rozpocznie się  różańcem po Mszy św. o godz.16.30 w dolnym kościele, a zakończy o godz. 20.00 Mszą św. ku czci Matki Bożej.

Przyjęcie kandydatów w Pierwszy Piątek Miesiąca,

6 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00.

for. Michał Bijakowski