Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,   

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00  dzieci


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00

  19.30 w I piątek
            miesiąca

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Niedziela, 25 stycznia 2015


III NIEDZIELA ZWYKŁA

Modlitwa za kapłanówhttp://www.kaplani.com.pl/modlitwa/modlitwa.html
Nauki przedślubneNAUKI_PRZEDSLUBNE.html

od IX do VI

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.        Mk 1, 14-20

Msze św. w dolnym kościele
Od 17 listopada w dni powszednie

wszystkie Msze św. włącznie z pogrzebowymi

będą sprawowane w dolnym kościele.
W niedziele i święta – w górnym kościele.

Komunikat na rozpoczęcie
Roku Życia Konsekrowanegohttp://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6284.1,Komunikat_na_rozpoczecie_Roku_Zycia_Konsekrowanego.html

Od 18 do 25 stycznia obchodzimy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem:

„Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi  pić” (J 4, 7)

Informacje o nabożeństwach ekumenicznych zamieszczone są w gablotach.

Dziś 25 stycznia zakończymy kolędę. Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom, którzy chętnie i życzliwie przyjęli kapłana z Bożym błogosławieństwem do swego domu,
a tych którzy nie przyjęli polecamy Bożemu Miłosierdziu. W tej intencji odprawimy w środę Nowennę do MB Nieustającej Pomocy .

Zapraszamy na otwarte spotkania,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.40 w salce pod plebanią.

Podejmujemy wspólne czytanie i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych

i ich znaczenia dla nas dzisiaj.

Przygotowanie do Światowych Dni Młodych.

W poniedziałek po Mszy św. o godz. 16.30 zapraszamy na modlitwę
przed Najświętszym Sakramentem
o duchowe przygotowanie
do Światowych Dni Młodzieży.

Przygotowanie do Światowych Dni Młodych.


W poniedziałek po Mszy św. o godz. 16.30 zapraszamy na modlitwę

przed Najświętszym Sakramentem

o duchowe przygotowanie

do Światowych Dni Młodzieży.

Instytut Kultury Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich tych, których wiara poszukuje zrozumienia na wykłady z antropologii i z teologii moralnej, w środę, o godz. 17.00

do auli akademickiej.

Zapraszamy na Wieczór Chwały

razem ze Wspólnotą Koinonia Jan Chrzciciel 

w środę, 28 stycznia o godz. 19.00 do dolnego kościoła.

Dziś 25 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się miesięczne nabożeństwo

dla Członków III Zakonu Św. Franciszka.