Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


Tematem obecnego roku duszpasterskiego są słowa:


„W mocy Bożego Ducha”.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.

Spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,

w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Kolejny rok przy  naszej parafii działa

Bractwo św. Pawła – Katolicka Formacja Mężczyzn.


Spotkania odbywają są raz w tygodniu,
w czwartki na Mszy Świętej o godz. 18.00,

a następnie w salce nr 10 dzielenie się Słowem Bożym i dyskusja.


Serdecznie zapraszamy.

Niedziela, 13 października 2019


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».


                                                            Łk 17, 11-19

Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.

WEEKEND ARCHITEKTURY - KOŚCIÓŁ NSPJ, GDYNIA

fot. Przemysław Kozłowski

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

    „ ...Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest pomocnicza. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

    Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno...”

Akademia Rodziny

Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które pragną pogłębić swoje życie duchowe i więź miłości. Od 29 września kontynuować będzie w naszej parafii swoją działalność Akademia Rodziny, której celem jest wspieranie rozwoju małżeństw i rodzin katolickich.


Młode małżeństwo do 10 lat stażu małżeńskiego może wziąć udział w Akademii Rodziny, małżeństwo sakramentalne i nie w kryzysie, ponieważ odwołujemy się do nauki Kościoła Katolickiego i są to zajęcia rozwojowe i na nich nie możemy prowadzić terapii.

Zajęcia  (wykład i warsztat) odbywają się w parafii NSPJ w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, w godzinach 10:00 - 15:00. Dzieci mają osobne zajęcia i opiekę w innej sali. W cyklu spotkań uczestniczy maksymalnie 7-8 małżeństw. 

 

Tematy i daty spotkań: 

29.09.2019 r. Poznawanie siebie a szczęście

27.10.2019 r. Wpływ dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne

24.11.2019 r. Wartości i normy w życiu małżeńskim i rodzinnym

15.12.2019 r. Relacje interpersonalne - droga ku zrozumieniu

26.01.2020 r. Etyka życia małżeńskiego

23.02.2020 r. Duchowość małżeńska 

29.03.2020 r. Zarządzanie sobą w czasie

26.04.2020 r. Sytuacje trudne w życiu małżeńskim i rodzinnym

31.05.2020 r. Wychowanie - Iwona Kałdońska

14.06.2020 r. Małżeństwo i rodzina a inne wspólnoty w Kościele

Kontakt: Joanna Demczyna

jdemczyna@gmail.com,

tel. 509 366 092


Nabożeństwa różańcowe


Październik to miesiąc Różańca Świętego.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych,

które od wtorku 1 X będą odprawiane codziennie o godz.17.15.


Dzieci zapraszamy na różaniec w niedzielę
o godz. 12.00 i w środy o godz. 17.30 w dolnym kościele.

Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.

Klerycy I roku GSD z wizytą u metropolity gdańskiego

Rozpoczynają przygodę życia.

KS. MACIEJ ŚWIGOŃ    Foto Gość


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia


XIX Dzień Papieski


Wstańcie, chodźmy! - pod takim hasłem obchodzimy dzisiaj

XIX Dzień Papieski. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w przygotowanie do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
Z tej okazji organizowana jest zbiórka do puszek na program stypendialny prowadzony przez

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.


Natomiast o godz. 16.30 zgromadzimy się u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal Urzędu Miasta.

Po modlitwie wyruszymy procesją różańcową w stronę Gdyńskiej Bazyliki, niosąc relikwie świętego Jana Pawła II.

Modlitwie towarzyszyć będzie Kompania Reprezentacyjna

i Orkiestra Marynarki Wojennej.

Poszczególne stany nieść będą relikwie św. Jana Pawła II.


Wypominki za zmarłych

W kancelarii parafialnej można składać Wypominki za zmarłych,
które będą wyczytywane w dni powszednie od 5 do 13 listopada,

podczas Mszy św. o godz. 8.15 i 16.30 sprawowanych

w intencji poleconych naszej modlitwie.

Bardzo prosimy o czytelne wypisanie imion swoich bliskich


Czuwanie Fatimskie

W niedzielę 13 października

czuwanie fatimskie rozpocznie się modlitwą różańcową
po Mszy św. o godz.16.30,

a zakończy Mszą św. ku czci Matki Bożej o godz. 20.00

w dolnym kościele.

Klub Myśli Świętego Jana Pawła II

Klub Myśli Świętego Jana Pawła II oraz Kolegium Teologiczne zapraszają na sympozjum papieskie

pt. ”Chrześcijanin narzędziem w dziele Zbawienia”.

Sympozjum rozpocznie się w środę
16 października Mszą Świętą o godz. 18.00,

a następnie wykłady w auli akademickiej o 18.30.

Jeden z wykładów poświęcony będzie osobie i myśli

Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

którego beatyfikacja odbędzie się przyszłym roku.

Archidiecezjalne spotkanie Kół Żywego Różańca

Archidiecezjalne spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie się
w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku - Żabiance przy
ul. Gdyńskiej 8 w sobotę 19 października 2019, o godz. 10.00.

JUSTYNA LIPTAK
Foto Gość