Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Niedziela, 26 stycznia 2020

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.                                Mt 4, 12-23Temat nowego roku liturgicznego


Od Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.

Tematem naszej refleksji i działań duszpasterskich

będzie wezwanie:

„Eucharystia daje życie”.


Pragniemy odnowić i umocnić w nas wiarę

w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa

w Najświętszym Sakramencie.


Okazją do tego będą krótkie katechezy

na temat Eucharystii wygłaszane

w każdą niedzielę przed sumą o godzinie 11.00
oraz przed Mszą Św. akademicką o godz. 19.30.


Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Godzina warta życia


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Akademia Rodziny

Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które pragną pogłębić swoje życie duchowe i więź miłości. Od 29 września kontynuować będzie w naszej parafii swoją działalność Akademia Rodziny, której celem jest wspieranie rozwoju małżeństw i rodzin katolickich.


Młode małżeństwo do 10 lat stażu małżeńskiego może wziąć udział w Akademii Rodziny, małżeństwo sakramentalne i nie w kryzysie, ponieważ odwołujemy się do nauki Kościoła Katolickiego i są to zajęcia rozwojowe i na nich nie możemy prowadzić terapii.

Zajęcia  (wykład i warsztat) odbywają się w parafii NSPJ w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, w godzinach 10:00 - 15:00. Dzieci mają osobne zajęcia i opiekę w innej sali. W cyklu spotkań uczestniczy maksymalnie 7-8 małżeństw. 

 

Tematy i daty spotkań: 

29.09.2019 r. Poznawanie siebie a szczęście

27.10.2019 r. Wpływ dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne

24.11.2019 r. Wartości i normy w życiu małżeńskim i rodzinnym

15.12.2019 r. Relacje interpersonalne - droga ku zrozumieniu

26.01.2020 r. Etyka życia małżeńskiego

23.02.2020 r. Duchowość małżeńska 

29.03.2020 r. Zarządzanie sobą w czasie

26.04.2020 r. Sytuacje trudne w życiu małżeńskim i rodzinnym

31.05.2020 r. Wychowanie - Iwona Kałdońska

14.06.2020 r. Małżeństwo i rodzina a inne wspólnoty w Kościele

Kontakt: Joanna Demczyna

jdemczyna@gmail.com,

tel. 509 366 092

    „ ...Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest pomocnicza. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

    Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno...”

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


Kolejny rok przy  naszej parafii działa

Bractwo św. Pawła – Katolicka Formacja Mężczyzn.


Spotkania odbywają są raz w tygodniu,
w czwartki na Mszy Świętej o godz. 18.00,

a następnie w salce nr 10 dzielenie się Słowem Bożym i dyskusja.


Serdecznie zapraszamy.

Spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,

w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

fot. ks. Piotr Zygmunt

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.

Święto nawrócenia Świętego Pawła Apostoła

W sobotę 25 stycznia przypada święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Jest to święto patronalne działającego przy naszej parafii Bractwa Świętego Pawła, które zajmuje się katolicką formacją mężczyzn.

Msza św. w 20. rocznicę śmierci króla Kaszubów

"Wspierał Polaków w najtrudniejszych momentach historii". Uroczysta msza w intencji ks. prałata Hilarego Jastaka

Mszę św. odprawił obecny proboszcz parafii ks. Jacek Bramorski

                                                                                                Fot. Radio Gdańsk/Dominika Raszkiewicz

Msza św. za  śp. Ks. Prał. Hilarego Jastaka


W piątek 17 stycznia przypadała 20. rocznica śmierci

pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła

śp. Ks. Prał. Hilarego Jastaka.

Msza św. w jego intencji została odprawiona o godz. 16.30.

Po Mszy Świętej odsłonięto portret i tablicę pamiątkową

ks. Prałata Hilarego Jastaka w kaplicy Św. Jana Chrzciciela znajdującej się przy wejściu do naszego kościoła.

fot. Tomasz Mielko


Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu


We wtorek 28 stycznia obchodzić będziemy wspomnienie
św. Tomasza z Akwinu -

- jednego z najwybitniejszych filozofów
i teologów chrześcijańskich.


Przez Jego orędownictwo prośmy o światło Ducha Św.

dla wszystkich poszukujących prawdy,
a zwłaszcza dla profesorów i studentów

naszego Kolegium Teologicznego.

Grób św. Tomasza z Akwinu,(1225-1274). Kościół Jakobinów, Toulouse, France, fot. MK

W I sobotę 1 lutego pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej

Niepokalanemu Sercu Maryi,

o które prosiła Matka Boża w Fatimie.

Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych

Odwiedziny chorych

Księża odwiedzą chorych w sobotę 1 lutego

z posługą Komunii Świętej.


Nowe zgłoszenia przyjmujemy w biurze parafialnym.