Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Niedziela, 5 lipca 2020


XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo,

a moje brzemię lekkie».              Mt 11, 25-30

Błogosławieństwo parafii

Proboszcz ks. Jacek Bramorski

11 kwietnia 2020

zdj. Tomasz Mielko

Plan Mszy św. i spowiedzi

Msze św. w niedziele i dni powszednie sprawowane są

w naszym kościele zgodnie z planem.

W niedziele Msze św. o godz. 7.00 i 8.00 – w górnym kościele.


Okazja do Spowiedzi św. podczas każdej Mszy św.


Msze św. w wakacje

Od przyszłej niedzieli 28 czerwca, w czasie wakacji,

nie będzie Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 w dolnym kościele. Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach, młodzieży

oraz nauczycielach i wychowawcach,

prosząc o Boże błogosławieństwo na dobre i bezpieczne wakacje.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.


Dekret Metropolity Gdańskiego

W wydanym 3 czerwca Dekrecie Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański odwołał ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej.

Przypomina, że „w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy  Świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć,

które utrudniają oddawanie Bogu czci” (kan. 1247).

Od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej zwolnione są natomiast osoby w podeszłym wieku,

osoby chore lub objęte wskazaniami władz sanitarnych

oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi
i niepełnosprawnymi.


Ks. Arcybiskup przedłużył czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdańskiej do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.

Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej w powyższym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.


Podejmujemy na nowo pracę formacyjną z grupami duszpasterskimi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Do normalnego trybu funkcjonowania wracają katechezy przedmałżeńskie oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust parafialny

fot. Tomasz Mielko


Zmiany personalne w parafii

Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa, od 1 lipca,

ks. kanonik dr Grzegorz Świst

oraz ks. mgr Michał Bielan

zostaną skierowani do innych parafii.


Wyrażamy serdeczną wdzięczność

za ich gorliwą pracę duszpasterską

w naszej wspólnocie parafialnej.


Jednocześnie, decyzją ks. Arcybiskupa,

ks. kanonik dr Piotr Przyborek

rozpocznie jako wikariusz posługę duszpasterską w naszej parafii.

Ks. prałat prof. dr hab. Jacek Bramorski

otrzymał nominację  na stanowisko

wikariusza biskupiego ds. kapłanów;

z rąk ks. abp Sławoja Leszeka Głódzia.

Serdecznie witamy gości wypoczywających w Gdyni

i zapraszamy na Msze św. do naszego kościoła.


Natomiast wszystkim parafianom wyjeżdżającym na wakacje życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku

i szczęśliwego powrotu do domu.


Nabór do Gdańskiego Seminarium Duchownego


Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie

powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją

i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni.

Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne
i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu.


Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji

do Gdańskiego Seminarium Duchownego
i warunków przyjęcia są podane

na stronie internetowej seminarium

oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele.


Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej

nowego wikariusza – ks. kanonika dra Piotra Przyborka.


Ks. Piotr jest biblistą, wykładowcą

Gdańskiego Seminarium Duchownego,

założycielem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej

oraz redaktorem czasopisma „Galilea”.


Otaczamy ks. Piotra modlitwą i życzymy
Mu wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

ZDJĘCIE KS. RAFAŁ STARKOWICZ /FOTO GOŚĆ


Litania do Świętego Jana Pawła II


W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.


W każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszach św.  o godz. 8.15 oraz 16.30 odmawiamy Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste, rodzinne i wspólnotowe intencje.

Szczególnie prośmy o Bożą opiekę dla naszej Ojczyzny.

Święto Świętego Benedykta, patrona Europy


W sobotę 11 lipca przypada

święto Świętego Benedykta, patrona Europy.


Módlmy się o Boże błogosławieństwo,

wierność chrześcijańskim korzeniom

i pokój dla naszego kontynentu.


Pamiętajmy również w  modlitwie

o Jego Świątobliwości Papieżu seniorze, Benedykcie XVI.

XXXV Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

26 lipca o godz. 6.00 rano wyruszy z naszego kościoła

XXXV Piesza Pielgrzymka Gdyńska.

Jednakże z uwagi na obowiązujące rozporządzenia sanitarne tegoroczne pielgrzymowanie odbywać się głównie w wymiarze duchowym oraz w formie „sztafety pielgrzymkowej”,

w której można wziąć udział przez jeden dzień trwania pielgrzymki, z ograniczeniem do 30 osób w danym dniu.

Można zapisać się na dany dzień pielgrzymki na stronie internetowej  www.gdynskapielgrzymka.pl.
Przy wyjściu z kościoła można przekazać wolontariuszom pielgrzymkową intencję modlitewną oraz złożyć

ofiarę na cele organizacyjne pielgrzymki.