Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Błogosławieństwo parafii

Proboszcz ks. Jacek Bramorski

11 kwietnia 2020

zdj. Tomasz Mielko

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 1 listopada 2020

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».  Mt 5, 1-12a


Krąg Biblijny

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,
w salce pod plebanią.

Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów

do sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2020 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej


Rozpoczynamy zapisy na nowy rok

zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej,

która została stworzona dla dorosłych, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Pisma Świętego.

Zajęcia będą się odbywały we wtorki,

w auli akademickiej Kolegium Teologicznego w Gdyni.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.szkolabiblijna.gda.pl oraz na plakatach.Kurs dla narzeczonych

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy kurs dla narzeczonych „Radość miłości”.

Zajęcia rozpoczną się Mszą św. 1 października 2020 r.
o godz. 18.00. Spotkania dla narzeczonych odbywać się będą
w czwartki o godz. 18.00 w auli akademickiej.

Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, od godz. 17.15,

w sekretariacie Kolegium Teologicznego.


Parafialny chór kameralny

CANTATE CORDE (ŚPIEWAJCIE SERCEM)

pod dyrekcją swojej założycielki, pani Małgorzaty Bednarek,

wznowił działalność po wakacjach.  

W trudnych czasach pandemii

chór śpiewa dla naszych Parafian muzykę ku pokrzepieniu serc.

Spotkanie we wtorek o godz. 18.45 w salce pod plebanią.

Zapraszamy chętnych do włączenia się

w piękno chóralnego śpiewu ku chwale Bożej.


Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrantów i lektorów zapraszamy na zbiórkę

w sobotę o godzinie 10.00 w salce pod plebanią.

Zapraszamy na to spotkanie również nowych kandydatów

na ministrantów.

Wypominki za zmarłych

Do końca tygodnia w kancelarii parafialnej

można składać Wypominki za zmarłych,

które są wyczytywane do 12 listopada,

podczas Mszy św. o godz. 8.15 i 16.30

sprawowanych w intencji poleconych naszej modlitwie.


Uroczystość Wszystkich Świętych


W niedzielę 1 listopada przypada

uroczystość Wszystkich Świętych,

a w przyszły poniedziałek wspomnienie

Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.


Ze względu na stan epidemii nie będzie w tym roku procesji

i Mszy św. na cmentarzu Witomińskim.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach św. w naszym kościele

i wspólnej modlitwy za zmarłych.

Aby uniknąć tłumów, warto rozłożyć odwiedziny cmentarzy

na całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych.


Przypominamy, że od 1 do 8 listopada, celem okazania pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, można uzyskać odpust zupełny.

Nowy numer czasopisma „Galilea”


Serdecznie zachęcamy do nabycia specjalnego numeru czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”,

zatytułowanego: Biblia Jana Pawła II.

Tym razem podążamy za Papieżem Polakiem,

który prowadzi nas przez biblijne tematy bliskie Jego sercu.


„Galilea” dostępna jest na stojaku przy wyjściu z kościoła

i kosztuje 9 zł.  


W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych -

- Dzień Zaduszny.

Msze św. o godz. 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.30, 16.30, 18.00.

Ze względu na stan epidemii nie będzie w tym roku

procesji i Mszy św. na cmentarzu Witomińskim.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach św. w naszym kościele

i wspólnej modlitwy za zmarłych.

Aby uniknąć tłumów, warto rozłożyć odwiedziny cmentarzy nie tylko na oktawę uroczystości Wszystkich Świętych, ale na cały listopad. Stolica Apostolska zdecydowała, że odpusty zupełne za zmarłych można w tym roku uzyskiwać przez cały listopad.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów

nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, łącząc się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła.

Szczegółowe informacje w naszym tygodniku parafialnym.

Dni Eucharystyczne

W I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 16.30

Godzina Święta -  adoracja Najświętszego Sakramentu

ku czci Miłosierdzia Bożego.
W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu. Sercu Pana Jezusa.

Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa

9. pierwszych piątków miesiąca,

z którym związane są szczególne łaski Serca Jezusowego.

W I sobotę miesiąca wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi,

o które prosiła Matka Boża w Fatimie. Msza św. w tej intencji

o godz. 8.15. Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.

Msza św. zbiorowa za zmarłych

We wtorek 3 listopada o godz. 8.15

odprawimy Mszę św. zbiorową

za zmarłych parafian w miesiącu październiku:

śp. Maria Jegermann, Ryszard Prokopowicz, Henryk Zych, Janina Bursa, Jerzy Ławicki, Halina Lenkiewicz, Krystyna Ziemlińska, Stanisława Borzyszkowska, Wojciech Magnuski, Mieczysław Sajdak, Adam Gotner, Janina Szmyt Regina Milewska,

Ireneusz Jodzio, Irena Koza


Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

Amen.