Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 23 stycznia 2022

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie

o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,

tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei,

a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.

On zaś nauczał w ich synagogach,

wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem

do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».   Łk 1, 1-4; 4, 14-21Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.


Niebezpieczeństwo profanacji naszego kościoła

W ostatnim okresie nasiliły się działania mające charakter profanacji oraz zagrażające bezpieczeństwu wiernych.

Prawie każdego dnia pewien człowiek załatwia potrzeby fizjologiczne wewnątrz kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Robi to celowo i złośliwie, z coraz większą zuchwałością.

Ponadto straszy wiernych i okrada skarbonki.

Problem był zgłaszany służbom porządkowym.


Aby zabezpieczyć świątynię przed profanacją jesteśmy zmuszeni czasowo zamykać ją w godzinach, gdy nie są sprawowane nabożeństwa. Otwarty będzie jedynie przedsionek, aby umożliwić nawiedzenie kościoła i krótką modlitwę.

Podjęliśmy taką decyzję z bólem serca i prosimy o zrozumienie.

Synod o synodalności

Papież Franciszek zwołuje na październik 2022 r.

kolejny Synod Biskupów poświęcony synodalności Kościoła.

Jego temat to:
„Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”.
Ojciec Święty pragnie, aby wspomniany Synod obejmował cały Kościół i zaprasza do uczestnictwa w nim wszystkich wiernych – także na poziomie parafii i diecezji.

Ten wstępny etap synodu rozpoczyna się w tym miesiącu. Ogarniamy to wielkie dzieło modlitwą i zapraszamy do udziału. Bliższe informacje na stronie internetowej naszej parafii

i w kolejnych numerach „Rozrusznika”.

Podziękowanie Parafianom

Zakończyliśmy w naszej parafii okres „kolędowy”.

Wszystkim  Parafianom, którzy włączyli się w modlitwę o Boże błogosławieństwo dla naszych domów oraz poprzez złożone ofiary udzielili wsparcia naszej parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Niedziela Słowa Bożego

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego,

która przypomina nam o fundamentalnym znaczeniu Pisma Świętego w życiu chrześcijańskim. Z tej okazji zachęcamy

do codziennej lektury i modlitwy Słowem Bożym.

Pomocą w tym zakresie może być udział w wykładach Szkoły Biblijnej, które odbywają się we wtorki

o godz. 18.30 w auli akademickiej.

Natomiast spotkania parafialnego Kręgu Biblijnego

odbywają się w piątki, po Mszy św. o godz. 18.00

w salce pod plebanią.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30. Zachęcamy do wypisania osobistych

podziękowań i próśb nowennowych,

które można składać
do skarbonki przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Radość miłości

Kolejny kurs dla narzeczonych w Kolegium Teologicznym w Gdyni,

przy ul. Armii Krajowej 46.

Kurs odbędzie się w trzech cyklach


Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18:00 w czwartek 17 marca 2022  r.

w górnym kościele parafii pw. NSPJ w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46

kontakt: tel. 505150532

ZAPISY - 30 min. przed spotkaniem w sekretariacie GAKT


TERMINY SPOTKAŃ wiosna

I cykl

Spotkanie I:    17 marca 2022
Spotkanie II:    24 marca 2022
Spotkanie III:    31 marca 2022
Spotkanie IV:    7 kwietnia 2022

II cykl

Spotkanie I:    21 kwietnia 2022
Spotkanie II:    28 kwietnia 2022
Spotkanie III:    5 maja 2022
Spotkanie IV:    12 maja 2022

III cykl

Spotkanie I:    19 maja 2022
Spotkanie II:    26 maja 2022
Spotkanie III:    2 czerwca 2022
Spotkanie IV:    9 czerwca 2022

 

Pierwsze spotkanie

  1. 1.Sakrament małżeństwa (Msza św. - kościół i wykład - aula)

    ks. dr Krzysztof Drews

  1. 2.Duchowość małżeńska

    dr Dorota Dźwig


Drugie spotkanie

  1. 1. Nasza powszednia miłość

    Stanisław i Marta Jędrzejewscy – Ruch Szensztacki

  1. 2.Prawo małżeńskie w kodeksie rodzinnym i w prawie kanonicznym 

    ks. oficjał Piotr Zygmunt           


Trzecie spotkanie

  1. 1.Budowanie więzi w związku i kształtowanie relacji

    dr hab. Magdalena Błażek

  1. 2.Niektóre perspektywy duszpasterskie

    ks. prał. Henryk Lew Kiedrowski     

                                            

Czwarte spotkanie 

  1. 1. Rozwiązywanie konfliktów poprzez znajomość różnic między kobietą i mężczyzną

    mgr Małgorzata Kornacka    

  1. 2.Miłość, która stała się owocna

    ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM