Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia 2019 r.w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy

w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Błogosławieństwo parafii

Proboszcz ks. Jacek Bramorski

11 kwietnia 2020

zdj. Tomasz Mielko

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2021

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.                                        Mk 9, 2-10

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.


Nabożeństwa Wielkopostne


W czasie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali

odprawiane będzie w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.30.

Kazania Pasyjne wygłosi Ks. kanonik dr Piotr Przyborek.


Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są

w piątki o godz. 15.30 dla dorosłych,
a o 17.15 dla dzieci w dolnym kościele.

Dodatkowo dla osób dłużej pracujących

oraz dla młodzieży i studentów nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w górnym kościele po Mszy św. o godz. 18.00.


Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali

oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej

można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


Uczynki miłosierdzia


Zapraszamy do włączenia się w wielkopostną akcję charytatywną. Tradycyjnie już w naszej parafii podejmujemy modlitwę,

post i jałmużnę, losując konkretne wskazania wypisane

na kartkach złożonych w koszyku przed ołtarzem.


Zachęcamy również, w ramach ćwiczeń wielkopostnych,

do podjęcia każdego dnia czytania Pisma Świętego,

choćby krótkiego fragmentu, ale ze skupieniem
i zaangażowaniem.


Kontakt ze Słowem Bożym będzie przynosił plon obfity

w codziennym życiu jako owoc przemiany naszych serc.


W niedzielę 28.02  obchodzimy niedzielę

Ad Gentes -

- Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

Naszymi modlitwami obejmijmy misjonarzy głoszących Ewangelię w różnych zakątkach świata.
Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszek

na pomoc misjonarzom.

W niedzielę 28.02 przypada 34. rocznica powstania

Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Braciom,

którzy w tej w wspólnocie angażują się

w sprawy naszej archidiecezji i parafii.


W poniedziałek  01.03 zapraszamy na kolejną katechezę

z cyklu „Eucharystia w życiu świętych”,

która poświęcona będzie św. Tomaszowi z Akwinu.

Spotykamy się o godz. 18.40 w auli Kolegium Teologicznego

przy dolnym kościele.

Nagrania katechez dostępne na stronie internetowej

naszej parafii.  


Dni Eucharystyczne


W I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 16.30

Godzina Święta -  adoracja Najświętszego Sakramentu

ku czci Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie parafialnej grupy charytatywnej w salce pod plebanią.


W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ zapraszamy

na Msze św. o godz. 16.30 lub 18.00.


Natomiast w I sobotę pragniemy wynagrodzić

Niepokalanemu Sercu Maryi,

zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej.

Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.