Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,   

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00  dzieci


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00

  19.30 w I piątek
            miesiąca

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Niedziela, 23 listopada 2014


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Modlitwa za kapłanówhttp://www.kaplani.com.pl/modlitwa/modlitwa.html
Nauki przedślubneNAUKI_PRZEDSLUBNE.html

od IX do VI

      Obchody 100-lecia urodzin

      ks. Hilarego Jastaka

Galeria zdjęćhttp://diecezja.gdansk.pl/galeria?k=1947850

Ze strony

Archidiecezji Gdańskiej

diecezja.gdansk.pl

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».

Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».

Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego". Mt 25, 31-46

W środę 26 XI odprawimy

Nowennę do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy

w intencji ofiarodawców,

którzy wspierają aktualny remont

naszego kościoła.

Próby Chóru Kameralnego działającego przy naszej parafii odbywać się będą w salce na plebani:

we wtorki o godz. 18.45 - głosy męskie,

w czwartki o godz. 18.45 - głosy żeńskie.

Chętnych serdecznie zapraszamy

do wspólnego śpiewu w naszym chórze.

Msza św. dziękczynna.
W związku z przejściem na emeryturę

Ks. Proboszcza Prał. Henryka Lwa Kiedrowskiego

w piątek 7 listopada o godz. 16.30 odbyła się Msza św. dziękczynna za Jego posługę w naszej parafii.

Prosiliśmy również o łaski  Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej.

Wprowadzenie nowego Ks. Proboszcza.
W niedzielę 9 listopada podczas Mszy św. o godz.12.30

nastąpiło uroczyste objęcie urzędu Proboszcza

przez Ks. prof. dr hab. Jacka Bramorskiego.

Prosiliśmy dla Niego o Boże błogosławieństwo

w posłudze duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej.

W zakrystii są do nabycia nowe Kalendarze Parafialne, które są cegiełką na remont kościoła.

Kalendarze można nabyć również w biurze parafialnym.

Roznoszenie opłatków wigilijnych.
Pan kościelny Tomasz  Mielko, i panie organistki : Małgorzata Bednarek i Agnieszka Korczyk rozpoczęli roznoszenie opłatków wigilijnych.

Posiadają aktualne upoważnienie od ks. Proboszcza.

fot. Tomasz Mielko, nspjgdynia.pl

fot. Tomasz Mielko, nspjgdynia.pl

Msze św. w dolnym kościele
Od 17 listopada czyli od poniedziałku, w dni powszednie

wszystkie Msze św. włącznie z pogrzebowymi

będą sprawowane w dolnym kościele.
W niedziele i święta – w górnym kościele.

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zapraszamy młodzież na spotkanie ze znanym i cenionym duszpasterzem młodzieży ks. Piotrem Pawlukiewiczem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 listopada o godz. 16.00 w dolnym kościele parafii

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Dzisiaj obchodzimy

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Prośmy Jezusa Chrystusa, aby królował w naszych

sercach, w naszych rodzinach, parafii i w Ojczyźnie.

List Episkopatu Polski 
o przygotowaniach 
do ŚDM Kraków 2016http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6233.1,List_Episkopatu_Polski_o_przygotowaniach_do_SDM_Krakow_2016.html

Modlitwa w intencji ŚDM 2016

 „Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

We wtorek 25 XI przypada wspomnienie
bł. Marii Franciszki Siedliskiej -
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek,
które pracują w naszej parafii.
Módlmy się o nowe powołania 
do Zgromadzenia Sióstr.

We wtorek 25 XI przypada wspomnienie

bł. Marii Franciszki Siedliskiej -

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek,

które pracują w naszej parafii.

Módlmy się o nowe powołania

do Zgromadzenia Sióstr.

Instytut Kultury Chrześcijańskiej

zaprasza każdego kogo wiara poszukuje zrozumienia,

na wykłady z zagadnień

Prawa Kanonicznego i Antropologii

w środę 26 listopada od godz.17.00

do Auli akademickiej.