Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,   

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00  dzieci


dni powszednie

kościół dolny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00

  19.30 w I piątek
            miesiąca

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Niedziela, 16 listopada 2014


XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Modlitwa za kapłanówhttp://www.kaplani.com.pl/modlitwa/modlitwa.html
Nauki przedślubneNAUKI_PRZEDSLUBNE.html

od IX do VI

      Obchody 100-lecia urodzin

      ks. Hilarego Jastaka

Galeria zdjęćhttp://diecezja.gdansk.pl/galeria?k=1947850

Ze strony

Archidiecezji Gdańskiej

diecezja.gdansk.pl

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana».

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana».

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność». Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów».

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Mt 25, 14-30

W środę 19 XI odprawimy

Nowennę do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy

w intencji

Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

 Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

 Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Próby Chóru Kameralnego działającego przy naszej parafii odbywać się będą w salce na plebani:

we wtorki o godz. 18.45 - głosy męskie,

w czwartki o godz. 18.45 - głosy żeńskie.

Chętnych serdecznie zapraszamy

do wspólnego śpiewu w naszym chórze.

Msza św. dziękczynna.
W związku z przejściem na emeryturę

Ks. Proboszcza Prał. Henryka Lwa Kiedrowskiego

w piątek 7 listopada o godz. 16.30 odbyła się Msza św. dziękczynna za Jego posługę w naszej parafii.

Prosiliśmy również o łaski  Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej.

Wprowadzenie nowego Ks. Proboszcza.
W niedzielę 9 listopada podczas Mszy św. o godz.12.30

nastąpiło uroczyste objęcie urzędu Proboszcza

przez Ks. prof. dr hab. Jacka Bramorskiego.

Prosiliśmy dla Niego o Boże błogosławieństwo

w posłudze duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej.

W zakrystii są do nabycia nowe Kalendarze Parafialne, które są cegiełką na remont kościoła.

Kalendarze można nabyć również w biurze parafialnym.

Roznoszenie opłatków wigilijnych.
Pan kościelny Tomasz  Mielko, i panie organistki : Małgorzata Bednarek i Agnieszka Korczyk rozpoczęli roznoszenie opłatków wigilijnych.

Posiadają aktualne upoważnienie od ks. Proboszcza.

fot. Tomasz Mielko, nspjgdynia.pl

fot. Tomasz Mielko, nspjgdynia.pl

Msze św. w dolnym kościele
Od 17 listopada czyli od poniedziałku, w dni powszednie

wszystkie Msze św. włącznie z pogrzebowymi

będą sprawowane w dolnym kościele.
W niedziele i święta – w górnym kościele.

W sobotę 22 XI przypada wspomnienie

św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.

Z tej racji Msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana

w intencji naszych Pań Organistek,

Chóru Kameralnego, Zespołu Muzycznego „FATIMA” oraz  Scholki  Dziecięcej.

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zapraszamy młodzież na spotkanie ze znanym i cenionym duszpasterzem młodzieży ks. Piotrem Pawlukiewiczem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 listopada o godz. 16.00 w dolnym kościele parafii

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.