Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


Tematem obecnego roku duszpasterskiego są słowa:


„W mocy Bożego Ducha”.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.

Spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego,

które odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej,

w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie

i rozważanie niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.


Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich


zaprasza na cotygodniowe spotkania,

które odbywają się w każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 18.00

w biurze parafialnym.


Zapraszamy do wspólnego wzrastania

z Maryją ku Chrystusowi.


Kolejny rok przy  naszej parafii działa

Bractwo św. Pawła – Katolicka Formacja Mężczyzn.


Spotkania odbywają są raz w tygodniu,
w czwartki na Mszy Świętej o godz. 18.00,

a następnie w salce nr 10 dzielenie się Słowem Bożym i dyskusja.


Serdecznie zapraszamy.

Niedziela, 15 września 2019


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

                                                                Łk 15, 1-10


Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej


Trwa nabór na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej, która została stworzona z myślą

o dorosłych, zainteresowanych pogłębieniem

wiedzy na temat Pisma Świętego.

Pełny kurs trwa dwa lata.

Zajęcia będą się odbywały we wtorki

w auli akademickiej naszego Kolegium Teologicznego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz na plakatach.  

Studia w Kolegium Teologicznym w Gdyni


Wszystkich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje

do nauczania katechezy w szkołach,

a także osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę religijną

serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów

w naszym Kolegium Teologicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać
u ks. dyrektora Krzysztofa Drewsa

oraz na stronie internetowej Kolegium.

Bierzmowanie dla dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni

od początku października 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


Zapisy do bierzmowania

Zapisy młodzieży do sakramentu bierzmowania w kancelarii

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Pierwsze spotkanie dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania

w niedzielę 29 września na Mszy św. o godz. 9.30.

Zapisy do I Komunii Świętej

Zapisy dzieci do I Komunii Świętej w kancelarii

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Pierwsze spotkanie rodziców i dzieci

w niedzielę 29 września na Mszy Świętej o godz. 12.00

Chór parafialny

Po wakacjach rozpoczyna swoją pracę

nasz parafialny chór kameralny.

Pierwsze spotkanie w czwartek 12 września

o godz. 18.45 w salce pod plebanią.


Zapraszamy chętnych do włączenia się
w piękno chóralnego śpiewu ku chwale Bożej.

WEEKEND ARCHITEKTURY - KOŚCIÓŁ NSPJ, GDYNIA

fot. Przemysław Kozłowski

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

    „ ...Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest pomocnicza. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

    Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno...”

Gabriel Chrzanowski uhonorowany

fot. Marcin Kunicki

fot. Marcin Kunicki

Pielgrzymka do Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej

do Bydgoszczy w sobotę 19 października,

w dniu 35. rocznicy męczeńskiej śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Informacje szczegółowe na plakatach.

Zapisy w kancelarii i u Ks. Michała.

ZDJĘCIA: . kmdr ppor. Radosław Pioch Rzecznik Prasowy 3. Flotylli Okrętów

80. rocznica napaści ZSRR na Polskę - Dzień Sybiraka